کودکی با لوله پلی اتیلن قطره ای به قتل رساند

به سیستم فاضلاب در 10 سال گذشته یک شبکه توزیع متشکل از لوله پلی اتیلن قطره ای فولادی (25.7٪)، لوله ساخته شده از چدن خاکستری (49.9٪)، چدن انعطاف پذیر (8.9٪)، آزبست سیمان (3.9٪)، PVC (2.7٪) و PE (9.0٪) آب را به قطعه بررسی شده تغذیه می کند.

آب از آبگیرهای کرتاسه زیرزمینی به عمق 55 متر می آید. این کار را انجام می دهد، نیازی به تهویه یا ضدعفونی مداوم ندارد، با این وجود تمام پارامترهای قابل اجرا را همانطور که در تعریف شده نشان می دهد، مقررات صادر شده توسط وزیر بهداشت در 29 مارس (2007) و توسط دستورالعمل شورا 98/83/EC (1998).

تحقیقات گذشته نشان داد که ترکیبات آلی فراری که از مواد لوله مهاجرت می‌کنند منجر به تخریب می‌شوند، ویژگی های ارگانولپتیک آب، در درجه اول طعم و بوی آن محصولات اکسیداسیون آنتی اکسیدانی، مانند آلدئیدها، کتون ها یا کینین ها، می توانند طعم شیرین یا روغن سوخته ای به آب بدهند (Schweitzer et al., 2004; Tomboulian et al., 2004).

۲،۴-بیس (دی متیل) فنل، بنزن، بنزوتیازول، بیس (دی متیل) بنزن، سیکلوهگزانون، سیکلوپنتانون، دی متیل هگزاندیول، هیدروکسی متیل اتیل فنل، ایزوبوتن، الکل تی بوتانول، تتراهیدروفوران، تری کلرواتیلن تنها نمونه هایی از ترکیباتی هستند که از لوله های پلی اتیلن مهاجرت می کنند و بر طعم و بوی آن تأثیر می گذارند.
آب (Tomboulian et al., 2004). هایم و دیتریش (2007) و شوایتزر و همکاران. (2004) همچنین بدتر شدن طعم و بوی آب کلردار. تحقیقات آنها نشان داد که جدا از تغییرات ارگانولپتیکی در آب، آبی که با پلی اتیلن در تماس بود کاهش سطح را نشان داد.

ضد عفونی کننده پس از آزمایش (شوایتزر و همکاران، 2004). ناپدید شدن کلر ممکن است در نتیجه واکنش بین آنها باشد، ترکیبات کلر و آنتی اکسیدان ها علاوه بر این، مواد لوله نه تنها بر غلظت کلر تأثیر می گذارد.
سطوح، بلکه به تشکیل یک بیوفیلم در لوله ها کمک می کند که تأثیر غیرمستقیم بر رشد آن دارد میکروارگانیسم ها و کاهش اثر ضد عفونی کننده (لتولا و میتینن، 1971).

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.